• Πως ακυρώνω τη συνδρομή μου;

  • Πόσες φορές μπορώ να έχω έκπτωση;

  • Πως γίνεται η χρέωση;

  • Αν αλλάξω γνώμη τι γίνεται;